työantajakuva tuo suorahaulle uuden mahdollisuudenDuunitori Oy:n kansallinen rekrytointitutkimus vuodelta 2017, johon osallistui 188 rekrytointialan ammattilaista, kysyi, kenelle vastuu työnantajamielikuvasta kuului organisaatiossa? Vastanneista 3 % uskoi sen kuuluvan viestinnälle, 13 % markkinoinnille, 24 %:lla ei ollut vastuuhenkilöä käsitteelle, 37 % totesi sen kuuluvan sekä HR- että viestintäosastolle, 4 % jollekin muulle ja 20 % uskoi sen kuuluvan HR-osaston rekrytoinnille. Lisäksi selvitettiin, kuuluiko työnantajamielikuva juuri rekrytoinnille: 22 % ei osannut sanoa, 33 % vastasi myöntävästi ja 45 % antoi kielteisen vastauksen.

Mikäli firmallanne ei ole minkäänlaista työnantajamielikuva- tai brändistrategiaa, suosittelemme, että keskustelette HR-osastopäällikön kanssa asiasta mahdollisimman pian ja käytte siitä keskustelua myös omien työntekijöidenne kanssa.

Älkää unohtako HR-osastoa, sekin kuuluu työnantajamielikuvan luomiseen. Samalla voitte vilkaista omaa CV-nettivarastoanne, minkälaisia persoonia yritykseenne yleensä hakee? Mikä on heidän arvomaailmansa, kulttuurinsa ja taustansa?

Jos sinun pitäisi esittää yksi kysymys yrityksesi arvoista ja siitä, minkälaisen mielikuvan se itsestään antaa, se olisi seuraavanlainen: miten työntekijäsi heräävät aamulla? Toteavatko he: ”Uusi päivä ja uusi työpäivä firmassa x!” iloisen optimistisesti, aivan kuin olisi heidän ensimmäinen työpäivänsä? Vai onko suhtautuminen uuteen työpäivään kielteisempi? Ja mistä tämä johtuu?

digitaalinen rekrytointi mahdollistaa paremmin suorahaun

Aloita uusivuotesi rohkeasti, ehdottamalla uusia asioita osastollesi.

Työnantajamielikuvan luomisessa ideana on lisätä sitoutumista yritykseen ja saada työntekijä mukaan yrityksen kehitysprosessiin, oli kyseessä sitten minkä tasoinen työntekijä tahansa. Jos työntekijä uskoo olevansa työpaikalla ainoastaan korkean palkan vuoksi, ja henkilöstöosasto uskoo, että palkka ratkaisee kaiken, saatetaan sitoutuminen mieltää liian suppeasti.

Kuten psykologi Abraham Maslow totesi: ”Jos ainoa työkalusi on vasara, rupeat näkemään kaiken naulana”. Olisiko parempi sitouttaa työntekijä yhtiön arvoihin kysymällä, haluaako hän lisää vastuuta ja koulutusta?

Työnantajamielikuvan kehittämiseksi HR-osaston on tunnistettava työntekijöidensä ja potentiaalisten hakijoidensa kipupisteet ja heidän tarpeensa työelämässä. Kun olette saaneet tietoa työntekijöidenne motivaatiosta, pystytte kehittämään vakaamman suunnitelman, miten pitää työntekijät sitoutuneina.

Samalla kun työntekijöiden sitoutumista kehitetään, saadaan kallisarvoista palautetta siitä, miten kehittää omaa rekrytointipalvelua ja rekrytointikokeilua. Tällä tavalla herätetään jatkuvaa kysyntää työpaikoista yrityksessä.

Mitäpä jos yksi tapa parantaa työnantajamielikuvaa olisi kehittää työntekijälähettiläitä, yrityksen omia brändilähettiläitä? Antamalla työntekijöille aikaa kehittää omaa asiantuntijabrändiään saadaan helposti ja kätevästi sitoutettua työntekijöitä yritykseen. Uusi työtehtävä luo uudenlaista arvostusta työnantajaa kohtaan ja voi jopa rakentaa uudelleen mahdollisesti menetetyn arvostuksen yritystä kohtaan. Tällaisesta toiminnasta syntyy aitoa kannatusta omaa yritystä kohtaan, mikä voi myöhemmin näkyä sosiaalisessa mediassa yrityksen mainostamisena.

Työntekijälähettiläät omistautuvat yritykselle pitkäksi aikaa, mikä tulee ajan kuluessa maksamaan osinkoja. Avoimilla työmarkkinoilla korkeakoulutettujen ammattilaisten palkkaaminen ja firmassa pitäminen tulee olemaan kalliimpaa kun työmarkkinat globalisoituvat.

Miten pystyt varmistamaan, että työntekijäsi ovat sitoutuneita firmaasi, vaikka palkkasi saattaa olla 20 % alle sektorin globaalissa palkkavertailussa?

Työnantajamielikuvan ja työpaikkalähettiläiden merkitys tulee vain korostumaan, kun täysin digitaalinen sukupolvi kasvaa täysi-ikäiseksi tänä vuonna. Vuosien päästä, kun he valmistuvat korkeakouluista, sosiaalisen median näkyvyys on ainoastaan korostunut. Ihmiset haluavat kuulla rehellisiä ja aitoja mielipiteitä yritysten työpaikoista ja kulttuurista.

Eikö olisikin hienoa, jos rekrytoijat itse olisivat sosiaalisessa mediassa keskustelemassa yrityksestään, vastaamassa kysymyksiin ja samalla edustamassa yrityksen arvoja?

Ensi viikolla käsittelemme blogissamme, miten rekrytoijat voivat hyödyntää sosiaalista myyntiä rekrytoinnissa ja samalla kehittää omaa työntekijälähettiläspersoonaansa ottamalla oppia headhuntereista.

Lähteet:

Duunitori Oy:n kansallinen rekrytointitutkimus, https://duunitori.fi/rekrytointi/rekrytointitutkimus/