Digitaalinen suorahaku on rekrytoijalle hyödyksiTekoäly ja automatisaatio on helposti rekrytoijan paras ystävä, digitaalisen läpimurroksessa. Olemme aiemmin kirjoittaneet digitaalisen rekrytoinnin vaikutuksista (mm. Hierarkian muutokset, tekoälyllä tulkitut hakijavideot, mobiilipelit millä mitataan riskinhallintaa sekä miten digitaalinen suorahakupalvelumme toimii).

Digitaalinen läpimurto antaa yrityksille mahdollisuuden leikata kalliita ja vanhentuneita ohjelmistojansa pois antaen yrityksille enemmän resursseja tärkeämpiin toiminpiteisiin, kuten tuotekehitys, markkinointi tai liiketoiminnan laajentaminen. Rekrytointi ja henkilöosastokin tulevat muuttumaan, kuten olemmekin jo siitä viimeiset 3 kuukautta kirjoitelleet blogissamme ja e-kirjassamme. Tämän viikkoisessa tekstissä kerromme 5 hyötyä, mitä yritys voi saada Ohjelmistorobotiikan automaatiosta.

Technopedia määrittelee Ohjelmistorobotiikan automaatiota seuraavasti:

”Robottiprosessien automatisointi pohjautuu tekoälyn jatkuvaan kehittämiseen. Ohjelmistorobotiikka on rutiininomaisten liiketoimintakäytäntöjen automatisointi “ohjelmistoroboteilla”. Tehtäviin kuuluu liikevaihdon prosessointi, palkanlaskenta ja maksaminen, automaattinen internet avustus ja IT-hallinta. Ohjelmarobotit voivat korvata ihmisiä pois tavallisista tehtävistä.”

HR pystyy hyödyntämään robotiikkaa. Prosessit, jotka ennen veivät toimistotyöntekijän aikaa, ovat nyt säästetty ja energiaa sekä aikaa pystytään hyödyntämään muualla. Suorahakuyrityksenä olemme hyvin tietoisia rekrytointipalveluiden ajankulusta. Otetaan nyt tarkempi katse. Viidestä hyödyllisestä muutoksesta, mitä Ohjelmistorobotiikka voi tuoda yrityksellesi.

  • Itsekehitys

Olemme jo useita viikkoja saarnanneet, kuinka rekrytoijienkin työstä tulee enemmän IT-keskeistä sekä markkinoinnin ja myynnin osaamista. Robotiikka tulee antamaan rekrytoijille enemmän aikaa oppia IT-hallintaansa ja samalla kouluttaa itseään paremmiksi myyjiksi ja työnantajakuvanlähettiläiksi sekä henkilöbrändin osaajiksi.

  • Motivaation parannus

Käsittelimme aiemmassa blogissa, kuinka milleenialaiset työntekijät toivoivat mukavan haasteellisia töitä ja jatkuvaa kehityksen koulutusta. Työpaikan tehtävistä on tulossa enemmän tulokseen pohjautuvia kuin tuntimäärien suorittamiseen. Robotti voi hoitaa ”tylsät rutiinit” ja antaa kaikille enemmän luovien ja vaikutuksellisempien tehtävien parissa.

  • Kokeilunhaluisuus uutta tietotekniikkaa kohtaan

Rekrytointiyritys suorahaussa

IT-keskeisellä alalla tulee antamaan juuri niitä milleenialaisten toivomia koulutuksia ja itsekehityksien mahdollisuuksia. Samalla tämä nostaa innokkuutta opiskella lisää IT-alasta kuin se olisi uusi harrastus. Miksi jättää yrityksien Hackathonit vain insinööreille? Rekrytoijat ja muut osastot mukaan yrityksen hack-workshoppeihin!

  • Laadun parannus

Robotit eivät pelkästään nopeuta työrutiinien hoitamista. Kunhan koneiden sirujen väleissä ei liiku mitään ötököitä, pitäisi laadunkin olla jatkuvasti ihmisen kättä parempi. Ihminen voi joskus kiireissään tehdä inhimillisiä virheitä tai Excel-laskennassa voi tapahtua pyöristysvirheitä, mutta robotti ei väsy, niin laaduntaso pitäisi olla parempaa.

  • Parempi asiakaskokemus

2018-vuoden trendeihin on luvattu chattibottien yleistyminen. JoBGolla olemme olleet suhteellisen tyytyväisiä automaattiviestien lähettämisestä sivumme vierailijoille ja asiakkaillemme. Chattibotit ovat vielä hyvin alkeellisia, mutta sen kautta saamme kerättyä puhelinnumeroita, sähköposteja ja muuta hyödyllistä informaatiota. Se auttaa meitä parantamaan asiakkaidemme kokemusta ja luo meille enemmän onnistuneita rekrytointipalvelu kokemuksia.

Ohjelmistorobotiikan rooli.

Äänentunnistinohjelmistot, virtuaaliassistentit, chattibotit ja muut ohjelmistosysteemit käyttävät tekoälyä ja niiden funktiot toimivat itsenäisesti. IT-referenssi työkalu whatis.com kuvailee ohjelmistorobotiikkaa seuraavasti:

”Tekoälyä, joka sisältää itsenäiseen oppimiseen sekä prosessien automatisointiin kuuluvia ohjelmistoja, voidaan kutsua ohjelmistorobotiksi.”

Suomalainen yritys Staria hyödyntää tekoälyä kouluttaakseen robotteja tekemään assistentin töitä eri työsektoreilla ja -aloilla, esimerkkinä HR-Robotti! HR-Robotti pystyy suorittamaan esimerkiksi:

  • Erilaisia maksutyyppejä, kuten matkakulut, maksut ja valuuttamaksut
  • Asiakkaan vastaanottamien tietojen käsittelyä useissa järjestelmissä
  • HR-tietojen päivittäminen useisiin järjestelmiin samanaikaisesti
  • Palkkasummat ja maksut
  • Lakisääteisten muuttujien päivittäminen palkkojen laskemiseksi

Tekoäly ja robotit pystyvät jo nyt saavuttamaan HR:lle mahtavia asioita, mitkä olemme ottaneet vastaan arjenasioina eikä hienona tieteiskirjallisuuden ennusteena. Nämä ovat vasta ensiaskeleet digitaalisessa murroksessa. Jos olet lukenut kirjamme tai blogiamme, tiedät, että lisää on tulossa. Virtuaalinen työvoima tulee laskemaan hierarkiaa, antamaan lisää vastuuta työntekijöille ja mahdollistamaan työtehtävien suorituksien parantamista.

Älkää missään nimessä pelätkö digitaalisen murroksen tuloa, vaan aktiivisesti kannattakaa sen tuomista HR osastollenne. Silloin sallitte nopeammin digitaalisen muutoksen potentiaalin osastollenne ja kehitätte itsellenne paremman yrityskulttuurin, missä ihmiset ja tekoäly työskentelevät tehokkaasti keskenään.

Lähteet:

Staria webinar | Take your organization to the next level with RPA and AI

The Business of Artificial Intelligence. The Harvard Business Review:

https://hbr.org/cover-story/2017/07/the-business-of-artificial-intelligence

Techopedia: https://www.techopedia.com/definition/32433/robotic-process-automation-rpa

Whatis.com: http://whatis.techtarget.com/definition/software-robot